Matchgroep

De matchgroep vormt het hart van Smallingerland. Een matchgroep wordt gevormd door mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven in de gemeente Smallingerland of als vrijwilliger betrokken zijn bij de Smallingerlandse Uitdaging.

De matchgroep buigt zich over de maatschappelijke vraagstukken die zijn ingebracht op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting. De leden bedenken samen op welke manier de uitdaging kan worden aangepakt door het bedrijfsleven en dagen telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Wat doen ze precies?
Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg.  De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Heb je ook zin om mee te doen met de matchgroep? Neem contact op met Zahraa Aldaraaj  via info@smallingerlandseuitdaging.nl of op telefoonnummer 06 34 83 4412.