Om zo veel mogelijk matches te maken, zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld waarmee de Uitdaging maatschappelijke organisaties en ondernemers verbindt en activeert. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod staat daarbij centraal, ook wordt hergebruik gestimuleerd. Al deze werkvormen worden gecoördineerd door samenwerkingen met stichtingen. Per Uitdaging worden diverse onderdelen opgepakt.

  • De Beursvloer
  • De Klussenbank
  • De Kledingbank
  • De Spullen- en de Cadeautjesbank
  • De Hulpbank
  • De Huisraadbank
  • NL DOET